Köp- och leveransvillkor

Gäller från och med 2016-01-01
( OBS: Registrering är bindande )

Avtalsparter är Digitalspecialisten Sweden AB, Org.nr: 556907- 6218 , Skolgången 17, 801 36, Gävle i Hemsta Företagspark, nedan kallat (”Digitalspecialisten”) och Kund, nedan kallad (”Kunden”).

Definitioner
Avtal: Dessa Köp- och leveransvillkor samt övriga handlingar som utgör parternas avtal.

Kund: Fysisk- eller juridisk person med vilken Digitalspecialisten ingår avtal om CATERINGS-BOKNINGSSYSTEM

Digitalspecialisten Sweden AB, Org.nr: 556907- 6218 , Skolgången 17, 801 36, Gävle i Hemsta Företagspark, www.digitalspecialisten.se och www.smartorderonline.se

1. Köp
Priset (Exklusive moms) beror av vald tjänst/Paket, datum/tid och framgår vid beställningen och i beställningsbekräftelsen. Vid ombokning till annan tid och/eller station kan prisändringar förekomma. Vid beställning via Webbutiken träffas avtal om köp först när Digitalspecialisten bekräftat beställningen till Kunden genom beställningsbekräftelsen som sänds ut via e-post. Vid inläggning av en beställningen accepterar kunden Webbutikens leveransvillkor och en beställningen är bindande .

2. Leverans
Leveranstid för tjänsten är inom ca. 14 dagar efter er beställning.

3. Betalning
Betalning sker löpande månads fakturering beroende på vilket paket ni valt.Digitalspecialisten Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra konsultpriset per timme om våra kostnader ökar.

Digitalspecialisten Sweden AB överlåter fakturafordran till Klientmedel Billogram AB & SVEA Inkasso. Faktura administrationsavgift på 39 kr och påminnelse avgift på 180 kr. tillkommer utöver våra priser.

4. Ångerrätt och avbeställning

Ångerrätt gäller inte mellan företag ( lag om distansavtal )

5. Reklamationer
Eventuella fel eller brister i levererad tjänst skall åberopas inom skälig tid efter att felet har konstaterats eller borde ha konstaterats. Reklamerar inte Kund som näringsidkare inom 1 månader från det att Kunden tagit emot tjänsten, förlorar Kunden rätten att åberopa felet, förutsatt att inte annat följer av garanti, annan utfästelse eller lag.

6. Information om personuppgifter och cookies
Personuppgifter: De person- och företagsuppgifter som Kund registrerar på hemsidan kommer att användas av Digitalspecialisten för att kunna genomföra beställningen och för att kunna göra en kreditbedömning. Vad gäller behandling av personuppgifter vid beställning av abonnemang eller annan tjänst hänvisas till respektive tjänsts allmänna och/eller tjänstespecifika villkor.

Cookies: På hemsidan används s k sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera besökares val på hemsidan, exempelvis när Kund registrerar ett tjänst . Sessionscookies försvinner när besökare stänger sin webbläsare till skillnad från vanliga cookies som sparas en längre tid på besökarens dator. Om besökare inte accepterar användning av cookies på Digitalspecialisten webbplats, kan besökare ändra sin webbläsares inställningar till att ej ta emot cookies. Digitalspecialisten hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om cookies väljs bort.

7. Övrigt
Ansvar: Digitalspecialisten ansvarar inte för Kundens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, felleveranser eller liknande.

Åldersgräns (för företag): Beställning gäller enbart företag.För beställning av tjänst krävs att Kunden är minst 18 år.

Geografiska förutsättningar: Alla tjänster som säljs på hemsidan kan användas i Sverige.

Köpinformation: Alla priser anges Exklusive moms. Digitalspecialisten reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på hemsidan eller i Digitalspecialisten annonser.

Tvist: Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse Tvist kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller domstol. Om Kund som näringsidkare och Digitalspecialisten inte kan enas, kan tvist prövas av domstol där Gävles tingsrätt ska vara första instans.